MEDLEM Meld dig ind

Startmedlemskab

Startmedlemskabet indebærer, at medlemmer, der første gang indmeldes i DLF - bevilges en kontingentnedsættelse på 50% de første 6 måneder af medlemskabet. (gælder fra 1. januar 2016)

For at højne organisationsprocenten blandt ikke-læreruddannede og medlemmer med midlertidig ansættelse har hovedstyrelsen vedtaget at indføre et startmedlemskab.

 Startmedlemskabet indebærer, at medlemmer, der første gang indmeldes i foreningens fraktion 1 eller 2, automatisk bevilges 50 % kontingentnedsættelse de første 6 måneder af medlemskabet. Undtaget herfra er medlemmer, der er omfattet af karensbestemmelsen. Denne gruppe medlemmer betaler fuldt kontingent som hidtil.

 Startmedlemskabet træder i kraft fra 1. januar 2016, og kontingentnedsættelsen gælder for alle kontingenter – det vil sige både det centrale og decentrale kontingent samt konfliktkontingent.

 For at få styrket rekrutteringen af allerede ansatte, vil der i perioden 1. januar 2016 til og med 31. marts 2016 blive etableret en frit lejde-periode i forhold til karensreglerne.

 Hovedstyrelsen har samtidig besluttet at gøre det mere fordelagtigt at være medlem af Lærerstuderendes Landskreds. Hidtil har nydimitterede fået bevilget fuld kontingentfritagelse i 3 måneder efter afsluttet uddannelse. Fremover bevilges dimittender, der overflyttes fra Lærerstuderendes Landskreds, automatisk fuld kontingentfritagelse i 2 måneder efter afsluttet uddannelse og derefter 50 % kontingentnedsættelse i 4 måneder.