Arbejdstid og tjenestefrihed

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Varde Kommune og hvornår du har tjenestefri i forbindelse med diverse mærkedage
Arbejdstid

Lokalaftale om arbejdstid

Tjenestefrihed

Her kan du læse mere, om de mærkedage og nogle særlige begivenheder, der giver ret til tjenestefrihed med løn for ansatte i Varde Kommune.