Seniorafdelingen

Velkomstfolder Velkomstfolder

Formålet med seniorafdelingen er at varetage pensionisternes interesser indenfor Danmarks Lærerforening og bringe dem i kontakt med hinanden ved arrangementer af forskellig art.

Arrangementskalender Arrangementskalender

Deltag - gerne sammen med din ægtefælle - i Seniorafdelingens spændende arrangementer. Arrangementerne fastlægges for et halvt år af gangen.

Generalforsamling & vedtægter

Tirsdag den 5 marts 2024 blev generalforsamlingen i Varde Lærerkreds Seniorafdeling afviklet. 23 personer deltog - heraf 3 ægtefæller uden tale- og stemmeret, fordi de ikke er medlemmer af DLF.

Seniorbestyrelsen

Seniorbestyrelsen består af 5 medlemmer, der afholdes møder ca. 5 gange om året, på møderne planlægges arrangementer, generalforsamlingen o.s.v.

Seniorkurser

Danmarks Lærerforening holder fire seniorkurser i perioden april-juni 2024. Kurserne er gratis for medlemmer i fraktion 4. Der er lukket for ansøgning.

Særligt for seniorer Særligt for seniorer

Som pensionist kan du fortsat være medlem af Danmarks Lærerforening og nyde en lang række fordele