Børn og barsel

Om barsel, omsorgsdage og når børnene bliver syge. Hvad så?
Barsel

Som kommende forældre skal I blandt andet overveje, hvordan I vil holde orlov. I kan altid få hjælp af Varde Lærerkreds til at planlægge orloven.

Omsorgsdage Omsorgsdage

Som offentligt ansat har du ret til fravær med løn i to dage pr. kalenderår pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

Fravær ved børn sygdom eller ulykke i familien Fravær ved børn sygdom eller ulykke i familien

Du har ret til tjenestefrihed af kortere varighed, når tvingende årsager som sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at du er til stede øjeblikkeligt.