Sygemeldt og pension

Der er flere ting, du skal være opmærksom på vedrørende din pension, hvis du er sygemeldt gennem lang tid, bliver kronisk syg eller visiteret til et fleksjob. Det kan du læse mere om her.

Som overenskomstansat lærer blev du ved ansættelsen optaget i Lærernes Pension (LP). Her kan du være omfattet af en forsikringsordning, en alderspension og eventuelt et engangsbeløb - alt sammen på baggrund af de papirer, du returnerede til LP – og de valg du traf – eller siden har truffet.

Du bør derfor altid kontakte Lærernes Pension, hvis du er sygemeldt gennem lang tid, bliver kronisk syg eller visiteret til et fleksjob.

Opsat tjenestemandspension

Hvis du var ansat som lærer i mere end tre år før den 1. april 1993, kan du være omfattet af en ”opsat” tjenestemandspension. Det beror på de valg, du traf forud for overgang til kommunal ansættelse dengang. ÅLF kan hjælpe dig med beregning af denne pension.

Tjenestemandspension
Ved sygeafsked vil du som tjenestemand være berettiget til at modtage din tjenestemandspension. Varde Lærerkreds kan hjælpe dig med beregning af denne pension.


Spørgsmål om følgende emner skal altid rettes til den konkrete instans:

  • Overenskomstpension: Din pensionskasse - Lærernes Pension (LP)
  • Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn: Din A-kasse dlf/a
  • Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
  • Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)
  • Skat: Dit lokale Skattecenter.
  • Folkepension, førtidspension, fleksydelse, kontanthjælp mv.: Din bopælskommune. 

Foreningen må ikke rådgive – og kan derfor ikke påtage sig et rådgivningsansvar på ovennævnte områder.