Ferie og sygdom

I forhold til ferieloven er der to scenarier, og dine rettigheder afhænger af, om du er blevet sygemeldt op til eller under en ferie. Det kan du læse mere om her.

Sygdom

Du får fuld løn, når du er syg. Hvis du er privatansat, står det i din ansættelseskontrakt, hvis du får løn under sygdom.

Løn under sygdom

Hvis du er ansat i en kommune, en region eller i staten får du løn som normalt, når du er syg.

Hvis du bliver syg, skal du give din arbejdsplads besked efter de regler, der er på arbejdspladsen. Hvis du er i tvivl om, til hvem og hvornår du skal give besked, kan du spørge din tillidsrepræsentant.

Din arbejdsgiver kan forlange at se en lægeerklæring, når du er sygemeldt. Den betales af arbejdsgiveren.

 

Sygdom under ferie og barsel

Reglerne kan være anderledes, hvis du bliver syg op til eller under din ferie, eller hvis du bliver syg under din barsel

 

Længerevarende sygdom

Du har fortsat ret til fuld løn under sygdom, selvom du er syg i længere tid. Der er dog en række betingelser, du skal opfylde.

Du kan læse mere om, hvilke regler der gælder, hvis du er sygemeldt i over 30 dage.

 

Privatansat

Det skal stå i din ansættelseskontrakt, hvilke vilkår du har, hvis du bliver syg. Du har ret til løn under sygdom, hvis det direkte står i din ansættelseskontrakt, eller hvis der er en henvisning til Funktionærloven i din kontrakt.

Hvis du ikke har ret til løn under sygdom, kan du i nogle tilfælde få udbetalt sygedagpenge. Du kan kontakte din lokale kreds, hvis du har brug for rådgivning.

Hvis du bliver syg, skal du give din arbejdsplads besked efter de regler, der er på arbejdspladsen. Hvis du er i tvivl om, til hvem og hvornår du skal give besked, kan du spørge din tillidsrepræsentant. Du vurderer selv, hvornår du er syg.