Dagsorden & referater fra kredsstyrelsesmøderne

Kredsstyrelsesreferater

Du kan her læse dagsorden til kredsstyrelsesmøderne & kredsstyrelsesreferaterne