Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen - valgt for en to årig periode i marts 2016, består af 6 medlemmer, som fordeler sig på følgende poster:

Formand og Kongresdelegeret

Kim Jørgensen

Fællestillidsrepræsentant i Varde Kommune

Underviser på Danmarks Lærerforenings organisationsuddannelsen

Underviser på Varde Kommunes MED-uddannelse

E-mail: kimj@dlf.org

Næstformand og Kongresdelegeret

Flemming Lyhne

Sagsbehandler

E-mail: flly@varde.dk

Kredsstyrelsesmedlem

Lisbeth Lykke Christensen

E-mail: licb@varde.dk

Kredsstyrelsesmedlem

Pia Jessen

E-mail: pije@varde.dk

Kredsstyrelsesmedlem

Bjarne Alsaker

E-mail: bjarne.alsaker@skolekom.dk

Kredsstyrelsesmedlem

Lars Jytzler

E-mail: lars2630@vkskoler.dk