Seniorbestyrelsen

Seniorbestyrelsen består af 5 medlemmer, der afholdes møder ca. 5 gange om året, på møderne planlægges arrangementer, generalforsamlingen o.s.v.
Kreds 103 Kredslogo

Bestyrelsen består pr. 1. april 2019 af følgende seniormedlemmer:

Formand: Leif Jørgensen

Næstformand: Ella Pedersen

Kasserer/sekretær: Kurt Pedersen

Tilmeldinger m.m.: Marie Aggeboe og Olga Skov

***************************************************

Pensionistforum: Leif Jørgensen og Kurt Pedersen