MEDLEM

Kontingent

Kontingentet opkræves kvartalsvis - 1. januar - 1. april - 1. juli og 1. oktober. Senior og særlig medlemskab opkræves halvårlig - 1. januar og 1. juli

Kontingentsats 2017/2018

Nedennævnte kontingent gælder til 1. august 2017

Lærer og børnehaveklasseleder: 

Kontingent udgør pr. måned kr. 639,00


Lockoutede u /lån pr. måned -  kr. 219,00 
Lockoutede m/lån pr. måned -  kr. 219,00 + afdrag lån t/DLF kr. 420,00 -  ialt kr. 639,00


Ikke lockoutede pr. måned - kr. 219,00 + konfliktkontingent kr. 420,00 ialt kr. 639,00

Pensionister                             - kr. 696,00 pr. halve år
Særlig medlemkab                   - kr. 732,00 pr. halve år

Kontingentsats pr. 01.08.2017

Sats som før lockouten 

Lærer og børnehaveklasseleder:              kr.    532 pr. måned 
Pensionister                                           kr.    348 pr. kvartal
Særlig medlemskab                                kr.    366 pr. kvartal

Startmedlemskab pr. 1. januar 2016

 

For at højne organisationsprocenten blandt ikke-læreruddannede og medlemmer med midlertidig ansættelse har hovedstyrelsen vedtaget at indføre et startmedlemskab.

 

Startmedlemskabet indebærer, at medlemmer, der første gang indmeldes i foreningens fraktion 1 eller 2, automatisk bevilges 50 % kontingentnedsættelse de første 6 måneder af medlemskabet. Undtaget herfra er medlemmer, der er omfattet af karensbestemmelsen. Denne gruppe medlemmer betaler fuldt kontingent som hidtil.

 

Startmedlemskabet træder i kraft fra 1. januar 2016, og kontingentnedsættelsen gælder for alle kontingenter – det vil sige både det centrale og decentrale kontingent samt konfliktkontingent.

 

For at få styrket rekrutteringen af allerede ansatte, vil der i perioden 1. januar 2016 til og med 31. marts 2016 blive etableret en frit lejde-periode i forhold til karensreglerne.

 

Hovedstyrelsen har samtidig besluttet at gøre det mere fordelagtigt at være medlem af Lærerstuderendes Landskreds. Hidtil har nydimitterede fået bevilget fuld kontingentfritagelse i 3 måneder efter afsluttet uddannelse. Fremover bevilges dimittender, der overflyttes fra Lærerstuderendes Landskreds, automatisk fuld kontingentfritagelse i 2 måneder efter afsluttet uddannelse og derefter 50 % kontingentnedsættelse i 4 måneder.