Tillidsrepræsentantmøde 2018/2019

Moeder Ok 4

Mødeplan for tillidsrepræsentanter 2018/2019

2018 - 2. halvår
 

 15. august

 12. september

 14. - 15. september -  medlemskonference

 10. oktober

  7. november

  8. - 9. november -  Skarrildhus kursus  

 28. november

 12. december

 

2019 - 1. halvår

 

   9. januar

   6. februar 

   6. marts

 21. marts generalforsamling Varde Lærerkreds 

   3. april

   8. maj

 12. juni